Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа аян амжилттай өрнөж байна

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газраас Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа аяныг 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл зохион байгуулж байгаа билээ. Энэхүү аян нь албан хаагчдад Авлигын эсрэг хууль болон  холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах, авлига ашиг сонирхлын зөрчилд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм.