New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

ЭхлэлӨргөдөл, гомдолГадаадын иргэн, харьяатын газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ
06
Mar

 

2017 оны 01 дүгээр сар

Тус байгууллагад 2016 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл нийт 138 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 19 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 74;
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 61;

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт 3 ирснийг холбогдох газар, хэлтэст дамжуулан хариулт өгч ажилласан.

 

2017 оны 02 дугаар сар

Тус байгууллагад 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл нийт 100 өргөдөлхүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 48 өргөдөлшийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд:

  • Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 82;
  • Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 18;

Мөн Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт ирүүлээгүй болно.


    Төстэй мэдээ