New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

МОНГОЛ УЛСАД АЛБАН БОЛОН ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛААР

ЭхлэлМОНГОЛ УЛСАД АЛБАН БОЛОН ХУВИЙН ХЭРГЭЭР ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТАЛААР
A-1 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний төрөлжсөн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газар
Гадаад улс, олон улсын хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгчийн газарт ажиллах гадаадын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн
A-2 Төрийн байгууллагын урилгаар ирсэн болон Засгийн газар хоорондын байгууллагад ажиллах гадаадын иргэн
GB-1 Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болж гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гадаадын иргэн
GB-2 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 16 хүртэл насны гадаад улсын харьяат хүүхэд
GB-3 Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болж гэрлэлтээ бүртгүүлсэн болон хувийн бусад зорилгоор оршин суух гадаадын иргэний эхнэр/нөхөр, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд
GB-4 Хөдөлмөр эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, мэргэжил дээшлүүлэгч гадаадын иргэний эхнэр/нөхөр, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхэд
TS Монгол Улсад цагаачлах гадаадын иргэн
HG Хөдөлмөр эрхлэх гадаадын иргэн
SH Шашны байгууллагад ажиллах гадаадын иргэн
O Төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагад ажиллах гадаадын иргэн
T Хөрөнгө оруулах гадаадын иргэн
S Суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, дадлага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх гадаадын иргэн
H-1 Монгол Улсын харьяатаас гарсан гадаадын иргэн
H-2 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 16-аас дээш насны гадаадын иргэн
H-3 Монгол Улсын төлөө гарамгай гавьяа байгуулсан эсвэл Монгол Улсад онц шаардлагатай мэргэжил, мэргэшил эзэмшсэн, шинжлэх ухааны аль нэг салбарт онцгой амжилт гаргасан, гаргах боломжтой гадаадын иргэн
H-4 Хууль хяналтын байгууллагаас гадаадын иргэнд холбогдох асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх хүртэл Монгол Улсад зайлшгүй байх шаардлагатай гэж үзсэн гадаадын иргэн
H-5 Хувийн бусад зорилгоор оршин суух гадаадын иргэн
Бусад Гадаад улсад сууугаа Монгол улсын Өргөмжит Консул, Элчин сайдын яамдуудын байршил
ОСЗ авсан байгууллага солигдоход
ОСҮ дахин авахад
Визийн шилжүүлэг хийлгэхдээ
Хасалт хийлгэсэн тухай тодорхойлолт авах
ОСЗ Хянан шийдвэрлэх хугацаа
Right Menu Icon