New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

МОНГОЛ УЛСАД ТҮР ИРЭГЧ ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ УРИХ, ВИЗ СУНГАХ /30 ХҮРТЭЛ ХОНОГ/

ЭхлэлМОНГОЛ УЛСАД ТҮР ИРЭГЧ ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ УРИХ, ВИЗ СУНГАХ /30 ХҮРТЭЛ ХОНОГ/
Гадаадын иргэнийг 30 хүртэл хоногоор хэрхэн урих вэ? /ажил хэргийн хамтрагч, найз, гэр бүлийн гишүүн, бусад/

АЛБАН БАЙГУУЛЛАГА

30 хүртэл хоногоор гадаадын иргэнийг урих тохиолдолд Монгол Улсын Гадаад харилцааны Яам, Гадаад Улс дахь Дипломат төлөөлөгчийн газар болон Консулын газарт хандана

“В” ангиллын визийг ажил хэргийн шугамаар ирэх гадаадын иргэн

“J” ангиллын визийг тус улсад жуулчлахаар ирэх гадаадын иргэн

“O” ангиллын визийг төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагын шугамаар ирэх гадаадын иргэнд; тус тус хүснэ.

Монгол Улсын Дипломат Төлөөлөгчийн газар болон Консулын газар байхгүй улсаас ирэх гадаадын иргэнийг 30 хүртэл хоногоор урих тохиолдолд Гадаадын иргэн, харьяатын газраас 14 хоногийн өмнө дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн визийн зөвшөөрөл хүснэ. /ON ARRIVAL/

 1. Байгууллагын визийн зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнийг урих үндэслэл бүхий/
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол гэрчилгээ тэдгээрийн хуулбар
 3. Паспортын хуулбар хүчинтэй хугацаа жилээс доошгүй
 4. Жуулчин урьсан тохиолдолд аялалын хөтөлбөр, Онгоцны тасалбарын хуулбар
 5. Шаардлагатай тохиолдолд Маягт3 бөглөнө.

Хүчинтэй хугацаа:
Визийн зөвшөөрөл олгосон өдрөөс 183 хоногийн дотор хүчинтэй.

Санамж:

 • Материалаа бүрдүүлж өгсөний дараа танд уригдсан гадаадын иргэн хэзээ визэнд орохыг мэргэжилтэн хэлнэ.
 • Гадаадын иргэний паспортын дугаараа 93141010 утас руу 14:00-16:00 цагийн хооронд залган хэлж визийн зөвшөөрлийн талаар лавлана.
 • Уригч нь хилийн боомт дээр гадаадын иргэнд виз олгуулах хүсэл гаргасан бол тухайн газарт визийн зөвшөөрлийн материалыг бүрдүүлэн гадаадын иргэнийг ирэхээс 14 хоногийн өмнө манай Газарт гаргана.
 • Визийн зөвшөөрөл хүсэгчийн паспортын хүчинтэй хугацаа нь 6 сараас доошгүй байна.

30 хүртэл хоногоор олон удаа ирэх гадаадын иргэнийг урих тохиолдолд Гадаадын иргэн, Харьяатын газарт дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж хандана

“В” multi ангиллын визийг Монгол улсад ажил хэргийн шугамаар олон удаа ирэх гадаадын иргэн

 1. Байгууллагын визийн зөвшөөрөл хүссэн дэлгэрэнгүй албан бичиг (байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэн Монгол Улсад олон удаа зорчих үндэслэл бүхий)
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол түүний эх хувийг хуулбаруудын хамт
 3. Паспортын хуулбар, хэрэв тухайн гадаадын иргэн Монгол Улсад байгаа бол паспорт 1 хувь цээж зураг виз мэдүүлгийн хуудастай
 4. Уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулсан гэрээ, эсвэл ажилтан эсэхийг нотолсон ажлын газрын тодорхойлолт /гадаад хэл дээр бол баталгаат орчуулгын хамт/
 5. Татварын тодорхойлолт /цахим /
 6. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх
 7. Шаардлагатай тохиолдолд Маягт3 бөглөнө.

 

Хүчинтэй хугацаа:
Визийн зөвшөөрөл олгосон өдрөөс 183 хоногийн дотор хүчинтэй.

Хилийн чандад байгаа гадаадын иргэнд дараах Дипломат төлөөлөгчийн газар, Консулын газруудаас визийн зөвшөөрөл хүсэх боломжтой. LINK

Санамж:

 • Материалаа бүрдүүлж өгсөний дараа танд уригдсан гадаадын иргэн хэзээ визэнд орохыг мэргэжилтэн хэлнэ.
 • Гадаадын иргэний паспортын дугаараа 93141010 утас руу 14:00-16:00 цагийн хооронд залган хэлж визийн зөвшөөрлийн код авна.
 • Уригч нь хилийн боомт дээр гадаадын иргэнд виз олгуулах хүсэл гаргасан бол тухайн газарт визийн зөвшөөрлийн материалыг бүрдүүлэн гадаадын иргэнийг ирэхээс 14 хоногийн өмнө манай Газарт гаргана.
 • Визийн зөвшөөрөл хүсэгчийн паспортын хүчинтэй хугацаа нь 1 жилээс доошгүй байна.

 

Хилийн чандад байгаа гадаадын иргэн дараах Дипломат төлөөлөгчийн газар, Консулын газруудаас визийн зөвшөөрөл хүсэх боломжтой. LINK

 

“Т” multi ангиллын визийг Монгол улсад хөрөнгө оруулагч олон удаа ирэх гадаадын иргэн

 1. Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон хөрөнгө оруулагчийн карт
 2. Байгууллагын визийн зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг / гадаадын иргэнийг урих үндэслэл бүхий компанийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл/
 3. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол гэрчилгээ тэдгээрийн хуулбар
 4. Паспортын хуулбар /хүчинтэй хугацаа жилээс доошгүй байх/ хэрэв тухайн гадаадын иргэн Монгол Улсад байгаа бол паспорт 1 хувь цээж зураг виз мэдүүлгийн хуудастай
 5. Хөрөнгө оруулсан талаарх нотолгоо банкны хуулга, гэрчилгээ
 6. Татварын тодорхойлолт/цахим/
 7. Оффисын түрээсийн гэрээ /өөрийн оффисын байртай бол үл хөдлөх гэрчилгээний хуулбар/
 8. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх
 9. Шаардлагатай тохиолдолд Маягт3 бөглөнө.

Хүчинтэй хугацаа:
Визийн зөвшөөрөл олгосон өдрөөс 183 хоногийн дотор хүчинтэй.

Хилийн чандад байгаа гадаадын иргэнд дараах Дипломат төлөөлөгчийн газар, Консулын газруудаас визийн зөвшөөрөл хүсэх боломжтой. LINK

Санамж:

 • Материалаа бүрдүүлж өгсөний дараа танд уригдсан гадаадын иргэн хэзээ визэнд орохыг мэргэжилтэн хэлнэ.
 • Гадаадын иргэний паспортын дугаараа 93141010 утас руу 14:00-16:00 цагийн хооронд залган хэлж визийн зөвшөөрлийн код авна.
 • Уригч нь хилийн боомт дээр гадаадын иргэнд виз олгуулах хүсэл гаргасан бол тухайн газарт визийн зөвшөөрлийн материалыг бүрдүүлэн гадаадын иргэнийг ирэхээс 14 хоногийн өмнө манай Газарт гаргана.
 • Визийн зөвшөөрөл хүсэгчийн паспортын хүчинтэй хугацаа нь 1 жилээс доошгүй байна.

ХУВЬ ХҮН

30 хүртэл хоногоор гадаадын иргэнийг урих тохиолдолд Гадаадын иргэн, Харьяатын газраас хувийн урилга хүснэ.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин сууж байгаа дараах этгээд гадаадын иргэнийг урьж болно. Үүнд:

 1. Монгол Улсын 18 насанд хүрсэн иргэн
 2. Монгол Улсад оршин суугч 18 насанд хүрсэн гадаадын иргэн

Уригч нь жилд 1 удаа гадаадын иргэнийг урих, гадаадын иргэн хувийн урилгаар жилд 1 удаа Монгол Улсад уригдах эрхтэй.

Хувийн урилга нь Монгол Улсад хувийн хэргээр 30 хүртэл хоногоор ирэх гадаадын иргэнд виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичгийг хэлнэ.

 

Хувийн урилга авахдаа ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

 1. Өргөдөл /Үүнд: Уригч болон Уригдагчийн зорилгыг дэлгэрэнгүй тодорхойлох, Гадаадын иргэнийг Монгол Улсад байх хугацаанд Хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй, Хугацаанд нь эх оронд нь буцаах талаар дурдах/
 2. Уригдагчийн гадаад паспортын хуулбар /паспортын хүчинтэй хугацаа 6 сараас доошгүй/
 3. Уригдагчийн гадаад улс дахь гэрийн хаяг
 4. Монгол Улсын иргэний хувьд иргэний үнэмлэх,

Албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэний хувьд оршин суух үнэмлэх болон гадаад паспортын хуулбар

 1. Уригч нь уригдагчийг Монгол Улсад байх хугацаанд байр хоол болон болзошгүй тохиолдолд эмчилгээний ба буцах замын зардлыг нь бүрэн хариуцах чадвартайгаа баталсан банкны баталгаа гаргаж өгнө. Үүний тулд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 192.000×5= 960.000 төгрөг буюу түүнээс дээш хэмжээний мөнгийг хадгаламжийн дэвтэр эсвэл дансандаа байршуулсан байх баталгаат дансны хуулга
 2. Урилгын анкет, батламж бөглөх 200 төгрөг Анкет татах
 3. Гэр бүлээр нь урих тохиолдолд гэрлэлтийн баталгаа, хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар, орчуулгын хамт
 4. Дараах Улсын гадаадын иргэн урих тохиолдолд Саналын анкет бөглөнө.

 

Хүчинтэй хугацаа: Урилга бичигдсэн өдрөөс хойш 90 хоногийн хугацаанд хүчинтэй

Уригдагч нь урилгыг хүлээн авч Монгол Улсаас хилийн чанадад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газарт холбогдох бичиг баримтын хамт бүрдүүлэн виз авах хүсэлтээ гаргана.

Санамж:

 • Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг сахин биелүүлэх, уригдагчийг Монгол Улсад байх хугацаанд түүний аюулгүй байдлыг хариуцах, Монголын ард түмний уламжлал, зан заншлыг хүндэтгэн сахиулах, визийн хугацаанд нь буцаах
 • Уригдагчийн Монгол Улсад байх хугацааны байр, хоол, тээврийн, болзошгүй эмчилгээний болон буцах замын зардлыг бүрэн хариуцах.
 • Урилга хүсэгч нь жилд нэг удаа гадаадын иргэнийг урих, уригдагч нь жилд нэг удаа уригдах эрхтэй.
 • 31-90 хоногоор ирсэн түр ирэгч гадаадын иргэнийг Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийндотор Тус байгууллагад бүртгүүлнэ.

Визийн зөвшөөрөлгүйгээр виз олгох нөхцөл:

 1. Монгол Улсын иргэний 16 хүртэлх насны гадаад улсын харьяат хүүхдэд “H” ангиллын 90 хүртэлх хоногийн “орох” зориулалтын нэг болон хоёр удаагийн виз

Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газар болон өргөмжит консул нь Монгол Улсыг хавсран суугаа болон гадаад улсын бусад дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагын нот бичгийг үндэслэн гадаадын иргэнд визийн зөвшөөрөлгүйгээр виз олгож болно.

ТҮР ИРЭГЧ ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ВИЗИЙН СУНГАЛТ

Монголд Улсад ирсэн түр ирэгч гадаадын иргэний визийн байх визийн хугацааг 1 удаа 7-30 хүртэлх хоногоор сунгах боломжтой.  Сунгалт хоорондын зай 6 сар байна.

Байгууллага:

 1. Уригч байгууллагын виз сунгуулахыг хүссэн албан бичиг /компанийн үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнийг визийг сунгах үндэслэл бүхий/
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол гэрчилгээ тэдгээрийн хуулбар
 3. Бүртгэлийн анкет /1000 төгрөг/ Анкет татах
 4. 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 5. Паспортын нүүрэн хэсэг орж ирсэн визийн хамт хуулбарлах, визгүй бол орж ирсэн штампны хуулбар
 6. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх
 7. Дараах Улсын гадаадын иргэний визийг сунгах тохиолдолд Саналын анкет бөглөнө.

Санамж:

 • Тухайн гадааын иргэний визийн хугацаа дуусхаас ажлын 4 хоногийн өмнө виз сунгуулах хүсэлт гаргана.
 • Тус газрын мэргэжилтэн шаардсан тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүллүүлэх, тухайн гадаадын иргэнийг дуудан ирүүлж ярилцлага хийх эрхтэй.

 

Жуулчны виз сунгалт:

 1. Сунгуулахыг хүссэн хувь хүний өргөдөл /Англи хэл дээр байж болно/
 2. Бүртгэлийн анкет /1000 төгрөг/
 3. 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 4. Паспортын нүүрэн хэсэг орж ирсэн визийн хамт хуулбарлах, визгүй орж ирсэн бол штампны хуулбар
 5. Дараах Улсын гадаадын иргэний визийг сунгах тохиолдолд Саналын анкет бөглөнө.

Санамж:

 • Жуулчны байгууллагаар дамжуулан хүсэлт гаргах тохиолдолд тус байгууллагын ажилтан ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх шаардана.
 • Тухайн гадааын иргэний визийн хугацаа дуусхаас ажлын 4 хоногийн өмнө виз сунгуулах хүсэлт гаргана.
 • Тус газрын мэргэжилтэн шаардсан тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүллүүлэх, тухайн гадаадын иргэнийг дуудан ирүүлж ярилцлага хийх эрхтэй.