Нормын хувцас бэлтгэн нийлүүлэлт /2014 он/

Бэлтгэн нийлүүлэгч Барааны нэр Нэр төрөл Он,сар,өдөр Тоо ширхэг Нэг бүрийн бүрийн үнэ Нийт үнэ Худалдан авалтын төрөл
1 Эрчим сүлд ХХК Хувцасны шкаф/Дундговь/ 2014.01.22 1 245000 245,000.00 Шууд худалдан  авалт
2 П.Самбуужанцан Зурагт Samsung 2014.01.22 1 380000 380,000.00 Шууд худалдан  авалт
3 Киберком ХХК Ком багаж IT 2014.01.29 1 317500 317,500.00 Шууд худалдан  авалт
4 Дорнын Баян Эрхт ХХК Хашаа/Дорнод/ 2014.02.11 м2 86372 4,318,600.00 Шууд худалдан  авалт
5 Склар ХХК Зөөврийн компьютер Lenovo T430 2014.02.08 1 2000000 2,000,000.00 Шууд худалдан  авалт
6 Ааяскүэр ХХК Ipad Air4G16GB Black 2014.03.06 1 1424500 1,424,500.00 Шууд худалдан  авалт
7 Киберком ХХК Принтер HP-1132 2014.03.07 3 341000 1,023,000.00 Шууд худалдан  авалт
8 НЕТВЕЛЛ ХХК Хяналтын камерийн төхөөрөмж 2014.03.21 2 400000 800,000.00 Шууд худалдан  авалт
9 Киберком ХХК Хяналтын камерийн төхөөрөмж 2014.03.21 1 195000 195,000.00 Шууд худалдан  авалт
10 Киберком ХХК Хяналтын камерийн төхөөрөмж 2014.03.21 1 130000 130,000.00 Шууд худалдан  авалт
11 Киберком ХХК Хяналтын камерийн төхөөрөмж 2014.03.21 2 126250 252,500.00 Шууд худалдан  авалт
12 Өвөрбогд ХХК Тусгай тавиур 2014.03.24 4 240000 960,000.00 Шууд худалдан  авалт
13 Гал цог тулга ХХК Бүргэд хаалга 2014.03.24 1 380000 380,000.00 Шууд худалдан  авалт
14 Киберком ХХК Зөөврийн компьютер Macbook I5 2014.03.31 1 3278000 3,278,000.00 Шууд худалдан  авалт
15 Kиберком ХХК Зөөврийн компьютер Macbook I7 2014.03.31 1 4092010 4,092,010.00 Шууд худалдан  авалт
16 ЦЦам ХХК Компьютер Dell -I3 2014.04.02 6 1124200 6,745,200.00 Шууд худалдан  авалт
17 ЦЦам ХХК Принтер HP 2014.04.02 3 297000 891,000.00 Шууд худалдан  авалт
18 Онцгой өргөө ХХК Сандал 2014.04.08 1 280000 280,000.00 Шууд худалдан  авалт
19 Онцгой өргөө ХХК Ширээ Бичгийн ширээ 2014.04.08 12 220000 2,640,000.00 Шууд худалдан  авалт
20 Мэнд интернэйшнл ХХК Ширээ Бичгийн ширээ 2014.04.09 40 120000 4,800,000.00 Шууд худалдан  авалт
21 Мэнд интернэйшнл ХХК Гар станц Богино долгооны 2014.04.09 6 60000 360,000.00 Шууд худалдан  авалт
22 Мэнд интернэйшнл ХХК Сандал Оффис сандал 2014.04.09 50 80000 4,000,000.00 Шууд худалдан  авалт
23 Мэнд интернэйшл ХХК Сейф Бичгийн 2014.04.09 10 184000 1,840,000.00 Шууд худалдан  авалт
24 БСБ трейдинг ХХК Сандал OASS-914 дарга 2014.04.21 1 369,900.00 369,900.00 Шууд худалдан  авалт
25 Исатком ХХК Принтер HP 2014.04.21 6 420,000.00 2,520,000.00 Шууд худалдан  авалт
26 Исатком ХХК Принтер Samsung 2014.04.21 5 120,000.00 600,000.00 Шууд худалдан  авалт
27 Исатком ХХК Ширээ Бичгийн ширээ 2014.04.21 50 260,000.00 13,000,000.00 Шууд худалдан  авалт
28 Исатком ХХК Сандал жижиг 2014.04.21 70 45000 315,000.00 Шууд худалдан  авалт
29 Исатком ХХК Сандал/том/ Дарга сандал 2014.04.21 1 500000 500,000.00 Шууд худалдан  авалт
30 Исатком ХХК Сейф Бичгийн өргөн 2014.04.21 6 200000 1,200,000.00 Шууд худалдан  авалт
31 Исатком ХХК Сейф Бичгийн жижиг 2014.04.21 4 200000 800,000.00 Шууд худалдан  авалт
32 Исатком ХХК Станц Богино долгооны 2014.04.21 35 43000 1,505,000.00 Шууд худалдан  авалт
33 Исатком ХХК Уртасгагч 25ампиртай 2014.04.21 40 11176.5 447,060.00 Шууд худалдан  авалт
34 Исатком ХХК Сейф Хүндрүүлэгчтэй 2014.04.21 6 450000 2,700,000.00 Шууд худалдан  авалт
35 Исатком ХХК Ширээ Хурлын жижиг 2014.04.21 1 400000 400,000.00 Шууд худалдан  авалт
36 Исатком ХХК Ширээ Хурлын том 2014.04.21 1 600000 600,000.00 Шууд худалдан  авалт
37 Вега экспресс ХХК Компьютер Dell -I3 2014.05.05 21 960000 20,160,000.00 Шууд худалдан  авалт
38 Интерфурн ХХК Сандал Түшлэгтэй дарга 2014.05.28 1 480000 480,000.00 Шууд худалдан  авалт
39 Бапаана трейд ХХК Ус цэвэршүүлэгч Ханын 2014.05.28 2 680000 1,360,000.00 Шууд худалдан  авалт
40 Цополха жалба ХХК Принтер Т-50 2014.05.29 1 366000 366,000.00 Шууд худалдан  авалт
41 Next electronics Condation 2014.06.27 1 1549900 1,549,900.00 Шууд худалдан  авалт
42 BSB мегастор ХХК USB тог баригч 2014.07.31 25 139900 3,497,500.00 Шууд худалдан  авалт
43 Сэрүүн ХХК Эйркондейшн 2014.07.31 1 2577300 2,577,300.00 Шууд худалдан  авалт
44 Вега экспресс ХХК Принтер H1132 2014.09.11 4 310000 1,240,000.00 Шууд худалдан  авалт
45 Вега экспресс ХХК Факс аппарат Panasonic 2014.09.11 2 77000 154,000.00 Шууд худалдан  авалт
46 Номин тав трейд ХХК Зурагт TV-LG42 инч 2014.09.11 1 749990 749,990.00 Шууд худалдан  авалт
47 Склар ХХК Компьютер Dell -I3 2014.09.24 1 1080000 1,080,000.00 Шууд худалдан  авалт
48 ТАЗДТГ Авто машин NISSAN EANA 2014.12.10 1 58000000 58,000,000.00 Шууд худалдан  авалт
49 Номин хүрдийн эрин ХХК Архив шүүгээ 2014.12.30 2 120000 240,000.00 Шууд худалдан  авалт
157,763,960.00