Татан буулгасан олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллага, салбар төлөөлөгчийн газрууд

Байгууллагын нэр

Регистрийн дугаар

Татан буулгасан тушаалын дугаар, огноо

1

“Шинэ Зеландын байгалийн хүрээлэн” 1033727

Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/92 дугаар тушаал

2

“Монголын андууд”

1031848

Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/208 дугаар тушаал

3

“Беневолент эрүүл мэндийн сан”

1037331

4

“Пакт”

1035207

5

“Олон Улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага”

1033298

6

“Монгол АСЕМ институт”

1031945

7

“Хөгжлийн төлөө адал явдал”

1034081

8

“Дорнод Азийн мэдээллийн академи”

1036122

9

“Экологи инновацийн төв”

1033131

10

“ОИСКА”

1035738

11

“Мэри Стопс”

1037102

12

“Ядуурлыг бууруулах санаачилга”

1036246

13

“Бүгд Найрамдах Турк Улсын олон улсын хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын Монгол Улс дахь хөтөлбөр зохицуулалтын газар” 9908412

Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/374 дүгээр тушаал

14

АНУ-д төвтэй “Глобал экономик Аутрийч” 1034936

Ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дугаар сарын 06-ний өдрийн А/11 дүгээр тушаал