монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

БҮТЭЦ НЭГЖҮҮД

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР

Бүтэц