монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/08/30 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

http://immigration.gov.mn/storage/app/media/2018-08-rgdl-gomdol.pdf