монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН АРГАДАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР МЭДЭЭ

Admin 2018/10/01 Буянт-Ухаа дахь газар, БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

http://immigration.gov.mn/storage/app/media/2018-09-rgdl-gomdol.pdf