монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/09/28 Буянт-Ухаа дахь газар, БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ