монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГИХГ-ын 2018 ОНЫ 8 САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Admin 2018/09/03 ХОЙД БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

[ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!]