монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТАЗ-ийн ГИХГ-ын дэргэдэх салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг томилох тухай

Admin 2018/04/05 САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Тушаалтай ЭНД дарж танилцана уу.