монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗАР “АЭРО МОНГОЛИА” ХХК-ИЙН ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 19-НИЙ ӨДӨР ТУС КОМПАНИЙН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Admin 2018/02/05 БУЯНТ-УХАА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Буянт-Ухаа дахь газар “Аэро Монголиа” ХХК-ийн хүсэлтийн дагуу “Монгол Улсын визийн талаарх ойлголт” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдөр тус компанийн албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж, албаны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний талаар сурталчиллаа.

й-300x205.jpg

.

Дэлгэрэнгүй ...

БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗАР ТЭЭВРИЙН ПРОКУРОРЫН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 08-НЫ ӨДӨР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Admin 2018/02/05 БУЯНТ-УХАА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Буянт-Ухаа дахь газар Тээврийн прокурорын газартай хамтран “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажлын аргачилсан заавар”, “Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт, загвар”-ын талаар тус газрын хяналтын улсын байцаагч нарт 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр сургалт зохион байгуулсан бөгөөд албан хаагчид зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх ажиллагаа болон хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааны талаарх мэдлэгээ бататгасан үр өгөөжтэй сургалт боллоо.

IMG_3901-768x511.jpg

.

Дэлгэрэнгүй ...