монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Хууль тогтоомж сурталчлах нэгдсэн арга хэмжээ боллоо.

Admin 2019/02/25 ЗҮҮН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль тогтоомж сурталчлах нэгдсэн арга хэмжээ 2019 оны 02 дугаар сарын 24-ны өдөр боллоо.

IMG_1308.JPG

IMG_1351.JPG

IMG_1301.JPG

IMG_1318.JPG Тус арга хэмжээнд ГИХГ-ын Зүүн бүс дэх газар үйл ажиллагаандаа хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмж, хувцас хэрэглэл, ном товхимол зэргээ танилцуулж, олон нийтэд хүргэв.Түүнчлэн байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлж буй чиг үүрэг, иргэдэд хүргэж буй төрийн үйлчилгээг олон нийтэд нээлттэй танилцуулж, эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд зөвлөгөө мэдээлэл өглөө.

.

Дэлгэрэнгүй ...

Зөвлөгөө мэдээллийн тусгай дугаар

Admin 2018/04/10 ЗҮҮН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

70585060.jpg

Зүүн бүс дэх газар нь 2018 оны 04 дүгээр сарын 09-ны өдрөөс зөвлөгөө мэдээллийн 7058-5060 тусгай дугаартай боллоо.

.

Дэлгэрэнгүй ...

Зүүн бүс дэх газрын нэгдсэн сургалт, цугларалт 03 дугаар сарын 10-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Admin 2018/03/13 ЗҮҮН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Бүсийн газрын нэгдсэн сургалт, цугларалт 03 дугаар сарын 10-ны өдөр төвийн болон харьяа хилийн боомт, Сүхбаатар аймаг дахь хэлтэс, Хэнтий аймаг дахь ахлах мэргэжилтэн нарын нийт 24 албан хаагч хамрагдлаа.

Цугларалтанд:

йййй.jpg

Дорнод аймаг дахь Тагнуулын газрын дарга, ажилтан

АТГ-ын Дорнод аймаг дахь урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийн зөвлөлийн төлөөлөгч Л.Отгонбат

БОЭТ-ийн эмч нар оролцож өөрсдийн зөвлөгөө болон албанд гарч буй хүндрэлийн талаар санал солилцов.

.

Дэлгэрэнгүй ...