монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН АРГАДАЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААР МЭДЭЭ

Admin 2018/10/01 Буянт-Ухаа дахь газар, БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

http://immigration.gov.mn/storage/app/media/2018-09-rgdl-gomdol.pdf

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/09/28 Буянт-Ухаа дахь газар, БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/08/30 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

http://immigration.gov.mn/storage/app/media/2018-08-rgdl-gomdol.pdf

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/08/01 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/07/04 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/07/04 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2018/07/04 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ЫН БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗАРТ 2018 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САРД ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН МЭДЭЭ.

Admin 2018/04/27 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫГ ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2018/03/30 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ!

.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2018/03/06 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Буянт-Ухаа дахь газарт 2018 оны 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдол байхгүй болно.

Тоон мэдээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдлыг графикаар харуулав.

2 (1).png

.

Дэлгэрэнгүй ...