Видео

Гадаадын иргэн, тэдгээрийг уригч хувь хүн, албан байгууллагуудад зориулсан санамж

Untitled
Гадаадын иргэн, тэдгээрийг уригч хувь хүн, албан байгууллагуудад зориулсан санамж /NOTE FOR FOREIGN CITIZENS, INVITING PERSON AND ORGANIZATION/ Монгол Улсад 30 хоногоос дээш хугацаагаар ирсэн