New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ЭхлэлСАЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 67 дугаар тогтоолоор салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг дүгнэлээ. Гадаадын иргэн харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөл нь харьяа агентлаг, байгууллагын дэргэдэх салбар зөвлөлөөс 2 дугаар байр эзэлсэн байна. Цаашид Төрийн албаны зөвлөлөөс 2017 онд дэвшүүлсэн  “Хариуцлага-үр дүнгийн жил” зорилтын хүрээнд хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, төрийн албан […]

Хавсралт 1   ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН   2017 оны 01 дүгээр сарын 12                                                             […]

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний Харьяалал, Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан үзэх

Төрийн албаны зөвлөлийн ахлах референт. Д.Баатарсайхан Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын албан хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй ба ашиг сонирхлын зөрчлийн харилцан хамаарал” сэдэвт хичээл заав. Энэ  үеэр хууль дээдлэх ёс, хариуцлага, ил тод байдал, төрийн албан хаагчдад ёс зүй яагаад чухал талаар мэдээлэл өглөө. Грекийн философич Платон “Ёс зүйтэй байхын тулд цэцэн мэргэн […]

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн захиалгаар Удирдлагын ухааны магистр Х.Шаандар 3 дугаар сарын 25-ны өдөр албан хаагчдад “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах арга зүй” сэдвээр хичээл заав. Мөн энэ үеэр  Ажлын байрны тодорхойлолт шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийн гишүүдэд “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулахад хийвэл  зохих үе шатны ажлууд, хийх ажлын агуулга”-ын талаар […]

Loading...
Гадаадын иргэн, харьяатын газар