ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

“E-иммигрэйшн” төслийн тухай

Нэг.Төслийн зорилго Гадаадын иргэн, харьяатын газарт БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны  байгууллага “КОЙКА”-ийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж буй “E- иммигрэйшн” төслийн үндсэн