New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

ЭхлэлХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц үзэх Авлигын эсрэг хууль Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөөс урьдчилан сэргийлэх тухай Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон ХОМ-ийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам