ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ

Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын дагуу шалгалт хийлээ

10
  Гадаадын иргэн харьяатын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу шалгалтын бүрэлдэхүүн Төв аймгийн Жаргалант сумын Нарантолгой гэх газарт байрлах “Тэн Хун” ХХК-ийн алтны уурхайд иргэдийн

Монгол Улсаас гарахыг түдгэлзүүлсэн гадаадын иргэдийн тоон мэдээлэл

logo
Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлд зааснаар холбогдох байгууллагын саналыг үндэслэн гадаадын 15 орны 142 иргэний Монгол Улсаас гарахыг түр түдгэлзүүлэх тухай 94

Монгол Улсаас албадан гаргасан гадаадын иргэдийн тоон мэдээ

logo
Энэ оны эхний 10 сарын байдлаар Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд зааснаар гадаадын 28 орны 422 иргэнийг Монгол Улсаас 1-10 жилийн хугацаатай албадан гаргасан. №

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийг зөрчиж, захиргааны арга хэмжээ авагдсан гадаадын иргэдийн тоон мэдээ

logo
№ Улс 42.1.1 42.1.2 42.1.3 42.1.5 42.1.7 42.1.8 42.1.9 42.1.10 42.1.12 42.1.13 42.1.14 42.1.15 42.1.16 НИЙТ Мөнгөн дүн 1 Австрали 2 10 1 13 2368000 2 Австри 3 2 5 960000 3 Азербайжан 3 3 576000 4

Хяналт, шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээний талаарх мэдээлэл /2016 оны эхний хагас жил/

logo
Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын Хяналт, шалгалтын газрын 2016 оны эхний хагас жилд хийсэн хяналт, шалгалтын мөрөөр авсан арга хэмжээний талаарх мэдээлэлтэй танилцана уу.

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын Хяналт, шалгалтын газрын 2016 оны эхний хагас жилийн хяналт, шалгалтын дүн

logo
№ Хяналт, шалгалт Илрүүлсэн зөрчил Шалгалтад хамрагдсан хугацаа 1 Авто засварын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй 107 аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөр эрхэлж байсан 3 улсын 228 гадаадын