ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллага, салбар төлөөлөгчийн газрууд

logo
№ Улс, байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны зорилго Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо Хүчинтэй хугацаа Тэргүүн Хаяг 1 Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс “Алдаж гэнэдэгсдэд туслах Шайдевег

Татан буулгасан олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллага, салбар төлөөлөгчийн газрууд

logo
№ Байгууллагын нэр Регистрийн дугаар Татан буулгасан тушаалын дугаар, огноо 1 “Шинэ Зеландын байгалийн хүрээлэн” 1033727 Ерөнхий газрын даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/92 дугаар