New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

Өргөдөл, гомдол

ЭхлэлӨргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 оны 11 дүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 42 өргөдөл хүлээн авснаас 37 өргөдлийг шийдвэрлэж, 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд явагдаж байна. Эдгээр өргөдлийн 16 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан бөгөөд 15 нь шийдвэрлэгдэж, 1 нь шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнхи хувийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэн, аж […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 оны 09 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 10 дугээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас нийт 55 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлээд байна. Үүнээс 36 өргөдөл гомдол нь шийдвэрлэгдсэн ба 19 нь өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатанд явагдаж байна.

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 08 дугээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас нийт 36 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлээд байна. Үүнээс 21 өргөдөл гомдол нь шийдвэрлэгдсэн ба 15 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатанд явагдаж байна.

Тус байгууллагад 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 06 дугээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл төв газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас нийт 56 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 12 өргөдөл хяналтад байна. Үүнээс Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдийн 2 өргөдөл, гомдол, санал, мэдээлэл авах хүсэлт ирснийг холбогдох газар, […]

  Тус байгууллагад 2017 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 61 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 14 өргөдөл хяналтад байна. Үүнд: Төв газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 45 Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 16 […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын 2017 оны 03 дугаар сарын 26 /1 дүгээр улирал/-ны байдлаар нийт 292 өргөдөл, гомдол ирснээс, төв газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 90 өргөдөл, гомдол, албан хаагчдаас 105 өргөдөл буюу нийт 195, бүсийн газруудад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 10 өргөдөл, албан хаагчдаас 87 өргөдөл буюу нийт 97 өргөдөл бүртгэгдсэн. Өргөдөл, […]

  Тус байгууллагад 2017 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 26-ны өдрийг хүртэл нийт 57 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 7 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд: Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 39; Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас […]

  2017 оны 01 дүгээр сар Тус байгууллагад 2016 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийг хүртэл нийт 138 өргөдөл, гомдол хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 19 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд: Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 74; Орон нутаг […]

Ирсэн өргөдөл, гомдлыг бүртгэлийн дэвтэр болон цахим бүртгэлд авч, бүртгэл-хяналтын карт хөтлөн удирдлагад танилцуулснаар харьяалах нэгжид шилжүүлсэн бөгөөд шийдвэрлэлтийн талаар бүртгэлд оруулж ажиллалаа. Энэ онд ирсэн өргөдлөөс шийдвэрлэгдсэн 1096, шийдвэрлэх шатандаа 25 өргөдөл байна. Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжин иргэдээс санал, мэдээлэл авах хүсэлт 21 ирснийг харьяалах нэгжид шилжүүлж, хариуг өгч ажилласан. Хууль зүй, дотоод […]

Тус байгууллагад 2016 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийг хүртэл нийт 169 өргөдөл хүлээн авч, бүртгэлжүүлэн, харьяалах газар, хэлтэст нь шилжүүлснээс 56 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатандаа явж байна. Үүнд: Ерөнхий газарт иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, албан хаагчдаас 125 Орон нутаг дахь газруудаас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага албан хаагчдаас 44 […]

Loading...
Гадаадын иргэн, харьяатын газар