New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

Мэдээ (Page 2)

ЭхлэлМэдээ (Page 2)

  Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 01 дүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас нийт 59 өргөдөл ирснээс 54 өргөдлийг шийдвэрлэж, 5 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна.    Эдгээр өргөдлийн 29 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан ба  28 нь шийдвэрлэгдэж 1 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн дийлэнх хувийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэн, аж ахуйн […]

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Салбар зөвлөл, Төрийн албаны зөвлөлтэй  хамтран Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газар, Өмнөд бүс дэх газар болон Говь-Алтай, Сүхбаатар аймаг дахь хэлтсийн даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан хаагчдын сонгон шалгаруулалтыг явууллаа. Төрийн албаны тухай хууль болон Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан хаагчийг сонгон шалгаруулах журмын дагуу дээрх […]

 • Нийтлэгч
  admin
 • Ангилал

Тус байгууллагын санхүүгийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах “Нягтлан бодох бүртгэлийн онлайн програм хангамж” нийлүүлэгчийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1, 33 дугаар зүйлийн 33.1-т заасныг тус тус үндэслэн сонгон шалгаруулах тул техникийн баримт бичигтэй танилцан сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Жич:Техникийн баримт […]

  Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газар, Өмнөд бүс дэх газар болон Говь-Алтай, Сүхбаатар аймаг дахь хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалт энэ сарын 22-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөл дээр болох гэж байна. Төрийн албаны тухай хууль болон төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан хаагчийг сонгон шалгаруулах журмын дагуу нэр дэвшигчид ерөнхий мэдлэг, хуулийн сорилын тест, […]

 • Нийтлэгч
  admin
 • Ангилал

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.9, Байгууллагын даргын 2016 оны А/349 тушаалаар баталсан “ Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний хяналтын улсын байцаагчийн эрх олгох, эрхийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох журам”-ыг үндэслэн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Хяналтын улсын байцаагчийн эрх олгох сургалтыг 2018 оны […]

 • Нийтлэгч
  admin
 • Ангилал

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2018 онд Улаанбаатар хот болон орон нутагт АИ-92, АИ-80 шатахуун, дизель түлш нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ хийх тул үнийн саналаа ирүүлэхийг урьж байна.

Гадаадын иргэн, харьяатын газар 2017 онд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийт 624 өргөдөл хүлээн авснаас бөгөөд үүнээс 613 өргөдөл шийдвэрлэгдэж, 11 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Эдгээр өргөдлийн 256 нь албан хаагчдын өргөдөл байсан ба үүний 247 шийдвэрлэгдэж 9 өргөдөл шийдвэлэлтийн шатанд байна. Өргөдлийн агуулгын хувьд дийлэнхийг чөлөө хүссэн өргөдөл эзэлж байна. Иргэн, аж ахуйн […]

 • Нийтлэгч
  admin
 • Ангилал

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Олон улсын болон гадаад улсын төрийн бус байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газруудын 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ны өдөр Гадаадын иргэн, харьяатын газрын хурлын зааланд хүлээж авах ба тайланг дараахь байдлаар ирүүлнэ. Байгууллагын товч танилцуулга Тухайн онд хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны бичмэл тайлан Төв байгууллагаас […]

Right Menu Icon