монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

GB-2

 • Монгол Улсын иргэнээс төрсөн гадаад улсын иргэнд “H” ангиллын 90 хүртэлх хоногийн “орох” зориулалтын нэг болон хоёр удаагийн визийг визийн зөвшөөрөлгүйгээр тэмдэгтийн хураамжгүй олгоно.
 • Монгол Улсад ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор Гадаадын иргэн, харьяатын газарт бүртгүүлнэ. Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс хойш календарийн 21 хоногийн дотор оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх хүснэ.
 1. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-1
 2. 3.5×4.5 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 3. Гадаадын иргэний паспорт эх хувийг хуулбарын хамт /Паспортын нүүрэн хэсэг орж ирсэн визийн хамт хуулбарлах/

Санамж: Монгол Улсад ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор Гадаадын иргэн, харьяатын газарт бүртгүүлнэ.

 1. Өргөдөл /Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан өргөдөл/
 2. Оршин суугаа сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ буюу түүнийг орлох хууль ёсны бичиг баримтын эх хувийг хуулбар болон баталгаат орчуулгын хамт
 4. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн бичиг баримтын эх хувийг хуулбарын хамт
 5. Гадаад иргэний паспорт, түүний хуулбарын хамт
 6. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-1
 7. 18 хүртэлх насны хүүхдэд оршин суух зөвшөөрөл олгоход эгц урдаас авахуулсан, тод гарсан 3.5х4.5 хэмжээний фото зураг авч ирнэ.
 8. Тэмдэгтийн хураамж 77,700₮

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног байна.

 1. Өргөдөл /Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан өргөдөл/
 2. Оршин суугаа сум хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ буюу түүнийг орлох хууль ёсны бичиг баримтын эх хувийг хуулбар болон баталгаат орчуулгын хамт
 4. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн бичиг баримтын эх хувийг хуулбарын хамт
 5. Гадаад иргэний паспорт,оршин суух зөвшөөрөл түүний хуулбарын хамт
 6. 3.5×4.5 хэмжээтэй 1 хувь гэрэл зураг
 7. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-2
 8.  Тэмдэгтийн хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэх-ний сунгалтын зай дүүрсэн бол 53,700₮/

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлтээ гаргана.

 1. Өргөдөл / Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан өргөдөл/
 2. Гадаад паспорт
 • Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 хоногт гүйцэтгэнэ.
 1. Хасалт хийлгэх тухай Өргөдөл
 2. Паспорт, оршин суух үнэмлэх /эх хувь, хуулбарын хамт/

Санамж: Тухайн гадаадын иргэн хилийн чандад байх хугацаанд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тохиолдолд Уригч иргэн нөхөж хасалт хийлгэнэ.