H-1

 1. Өргөдөл
 2. 3 үеийн намтар (өөрийн, эхнэр, нөхрийн, эцэг эхийн, өвөг эцэг, эмэг эхийн)
 3. Гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх талаар харьяалах улсын засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 4. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 5. Дархлалын олдмол хомсдолын өвчний шинжилгээний бичиг.
 6. 3×4 хэмжээний 2 хувь гэрэл зураг
 7. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 8. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас
 9. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо

 

Санамж:  Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс ажлын 7 хоногт бүртгүүлэх, Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

Гарах-Орох Виз хүсэх

 1. Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Мэдүүлгийн хуудас
 1. Өргөдөл
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 4. Ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл
 5. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо
 6. 3×4 хэмжээтэй 1 хувь гэрэл зураг
 7. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас

 

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.

 

Гарах-Орох Виз хүсэх                                                             

 1. Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Мэдүүлгийн хуудас