H-2

Оршин суух зөвшөөрөл авахад

 1. Өргөдөл
 2. 3 үеийн намтар /өөрийн, эхнэр, нөхрийн, эцэг эхийн, өвөг эцэг, эмэг эхийн/
 3. Гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх талаар харьяалах улсын засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 4. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 5. Дархлалын олдмол хомсдолын өвчний шинжилгээний бичиг
 6. 3×4 хэмжээтэй 2 хувь гэрэл зураг
 7. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 8. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас
 9. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо
 10. Оршин суух зөвшөөрлийн хураамж 77,700₮

 

Санамж: Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс ажлын 7 хоногт бүртгүүлэх, Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

Гарах-Орох Виз хүсэх

 1. Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Мэдүүлгийн хуудас
 1. Өргөдөл
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Төрсний гэрчилгээ буюу түүнийг орлох хууль ёсны бичиг баримтын эх хувийг хуулбар болон орчуулгын хамт
 4. Эцэг эхийн бичиг баримтын эх хувийг хуулбарын хамт
 5. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 6. 3×4 хэмжээтэй 1 хувь гэрэл зураг
 7. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас
 8. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо
 9. Оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэхийг шинэчилэн олгох шаардлагатай бол 53,700₮/

 

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.

 

Гарах-Орох Виз хүсэх

 1. Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Мэдүүлгийн хуудас