H-5

Оршин суух зөвшөөрөл авах болон сунгуулах

 1. Өргөдөл
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. 3×4 хэмжээтэй гэрэл зураг 2 ширхэг
 4. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 5. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас
 6. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо
 7. Нэмэлт бичиг баримт шаардана
 8. Оршин суух зөвшөөрлийн хураамж 77,700₮
 9. Оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэхийг шинэчилэн олгох шаардлагатай бол 53,700₮/

 

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног, Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.

Гарах-Орох Виз хүсэх                                                             

 1. Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Мэдүүлгийн хуудас  /Нэг, Хоёр болон Олон Удаагийн/