монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

H-1

 1. Өргөдөл
 2. 3 үеийн намтар (өөрийн, эхнэр, нөхрийн, эцэг эхийн, өвөг эцэг, эмэг эхийн)
 3. Гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх талаар харьяалах улсын засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 4. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 5. Дархлалын олдмол хомсдолын өвчний шинжилгээний бичиг /ХӨҮТ-өөс авах/
 6. 3.5×4.5 хэмжээний 2 хувь гэрэл зураг
 7. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 8. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-7
 9. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо


Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

 1. Өргөдөл
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 4. Ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа бол Хөдөлмөрийн эрхлэх зөвшөөрөл
 5. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо
 6. 3.5×4.5 хэмжээтэй 1 хувь гэрэл зураг
 7. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-8

   Оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас өмнө 30 хоногийн өмнө манай байгууллагад материалаа өгсөн байх.

   Тухайн гадаадын иргэн хилийн чанадад байгаа тохиолдолд сунгалт хийлгэх боломжгүй.

 1. Виз хүссэн өргөдөл
 2. Гадаад паспорт
 3. Виз мэдүүлгийн хуудас
 4. Нэг хувь цээж зураг
 5. Оршин суух үнэмлэхний хуулбар

Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 хоногт гүйцэтгэнэ.

Санамж:

 •    Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс ажлын 7 хоногт бүртгүүлэх, орж ирсэн өдрөөс календарийн 21 хоногт оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргана.
 •    Хянан шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног, сунгалт 30 хоног