монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

H3

 1. Өргөдөл /Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан өргөдөл/
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Оршин суух зөвшөөрөл авах шаардлагатайг нотолсон холбогдох байгууллагын тодорхойлолт
 4. 3.5×4.5 хэмжээтэй 2 хувь гэрэл зураг
 5. Гадаад иргэний паспорт, түүний хуулбарын хамт
 6. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-7
 7. Тэмдэгтийн хураамж 77,700₮

Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

 1. Өргөдөл /Гадаадын иргэн, харьяатын газарт гаргасан өргөдөл/
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Оршин суух зөвшөөрөл авах шаардлагатайг нотолсон холбогдох байгууллагын тодорхойлолт
 4. 3.5×4.5 хэмжээтэй 2 хувь гэрэл зураг
 5. Гадаад иргэний паспорт, түүний хуулбарын хамт
 6. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-8
 7. Тэмдэгтийн хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэхний сунгалтын зай дүүрсэн бол 53,700₮/

 1. Гарах-орох виз хүссэн өргөдөл
 2. Гадаад паспорт

Виз мэдүүлгийг хүлээж авсанаас хойш ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 хоногт гүйцэтгэнэ.