монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

H-5

 1. Өргөдөл
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. 3.5×4.5 хэмжээтэй гэрэл зураг 2 ширхэг
 4. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 5. Шинээр авах бол Мэдүүлгийн хуудас Маягт-7
 6. Сунгалт хийлгэх бол Мэдүүлгийн хуудас Маягт-8
 7. Нэмэлт бичиг баримт шаардана
 8. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо


Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг 60 хоногт шийдвэрлэнэ. Сунгалтыг оршин суух зөвшөөрөл дуусахаас 30 хоногийн өмнө материалаа бүрдүүлж өгнө.

 1. Тухайн иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Паспорт
 3. Виз мэдүүлгийн хуудас Маягт-1
 4. Нэг хувь цээж зураг
 5. Оршин суух үнэмлэхний хуулбар