монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ЖУРМЫН ТӨСӨЛ

 Д/д

1 “МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ХИЛИЙН БООМТООР ОРОХ, ГАРАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ