монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

АНКЕТ ТАТАЖ АВАХ

Монгол Улсын виз мэдүүлэх өргөдөл

  
Гадаадын иргэнийг бүртгэх анкет

  
Хувийн урилга хүсэгчийн анкет

  
Гадаадын иргэн Монгол Улсад хувийн хэргээр зорчих урилга, визийн зөвшөөрөл хүсэх мэдүүлэг

  
Гадаадын иргэнийг бүртгэх анкет

  
Монгол Улсад оршин сууж буй цагаач, хувийн хэргээр оршин суугч, харьяалалгүй хүний бүтгэлийн анкет