монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

УРТ ХУГАЦААТ ВИЗ (ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ)

  • GB-1 Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болж гэрлэлтээ батлуулсан гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй… 
  • GB-2 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 16 хүртэл насны гадаад улсын харьяат хүүхэд Дэлгэрэнгүй… 
  • GB-3 Оршин суугчийн Эхнэр/Нөхөр, төрүүлсэн эцэг эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй… 
  • GB-4 Хөдөлмөр эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, мэргэжил дээшлүүлэгч гадаад иргэний эхнэр/нөхөр, төрүүлсэн эцэг эх, хүүхэд Дэлгэрэнгүй…
  • HG Монгол Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй… 
  • SH Монгол Улсад шашны байгууллагын шугамаар ирэх, оршин суух гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй… 
  • О Төрийн бус байгууллага, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагын шугамаар ирэх ирэх гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй…

Т ангиллаар оршин суух гадаадын иргэн тухайн визийн зөвшөөрлийн дагуу Монгол Улсад нэвтэрнэ. Монгол Улсад ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлж, календарийн 21 хоногийн дотор оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх авна. Дэлгэрэнгүй…

А-2 ангиллаар оршин суух гадаадын иргэн тухайн визийн зөвшөөрлийн дагуу Монгол Улсад нэвтэрнэ. Монгол Улсад ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлж, календарийн 21 хоногийн дотор оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх авна. Дэлгэрэнгүй …

S ангиллаар оршин суух гадаадын иргэн тухайн визийн зөвшөөрлийн дагуу Монгол Улсад нэвтэрнэ. Монгол Улсад ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлж, календарийн 21 хоногийн дотор оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх авна. 

Монгол Улсад мэргэжил дээшлүүлэх зорилгоор ирсэн гадаадын иргэн тус улсад оршин суух зөвшөөрөл авснаас хойш 6 сарын дараа гэр бүлийн гишүүндээ GB-4 ангиллын хувийн хэргээр оршин суух зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргах эрхтэй Дэлгэрэнгүй …

H-1 МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЬЯАТААС ГАРААД ГАДНЫ ИРГЭНШИЛТЭЙ БОЛСОН ХҮН Дэлгэрэнгүй… 

H-2 Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 16-аас дээш насны гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй… 

H-3 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨ ГАРАМГАЙ ГАВЬЯА БАЙГУУЛСАН ЭСВЭЛ МОНГОЛ УЛСАД ОНЦ ШААРДЛАГАТАЙ МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ ЭЗЭМШСЭН, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АЛЬ НЭГ САЛБАРТ ОНЦГОЙ АМЖИЛТ ГАРГАСАН, ГАРГАХ БОЛОМЖТОЙ ГАДААДЫН ИРГЭН Дэлгэрэнгүй… 

H-4 Хууль хяналтын байгууллагаас гадаадын иргэнд холбогдох асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэх хүртэл Монгол Улсад зайлшгүй байх шаардлагатай гэж үзсэн гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй… 

H-5 Хувийн бусад зорилгоор оршин суух гадаадын иргэн Дэлгэрэнгүй…