New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

O

O ангиллаар оршин суух гадаадын иргэнийг урих тохиолдолд ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ хүснэ

Визийн зөвшөөрөл гэж гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /Гадаадын иргэн, харьяатын газар/, эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /Гадаад харилцааны яам/-аас гадаад улсад суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт болон хилийн боомтод виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичиг юм.

 

ВИЗИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХДЭЭ ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛНЭ.

 1. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар /хөдөлмөр эрхлэхээр урихыг зөвшөөрсөн албан бичиг/
 2. Байгууллагын визийн зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнийг урих үндэслэл, виз авах боломжтой Дипломат төлөөлөгчийн газар, Консулын газарыг тодорхойлох/
 1. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол гэрчилгээ тэдгээрийн хуулбар
 2. Паспортын хуулбар хүчинтэй хугацаа 1 жилээс доошгүй
 3. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх
 4. Шаардлагатай тохиолдолд Маягт-3 бөглөнө.
 5. Визийн зөвшөөрлийн хураамж 1000₮ /нэг хүн/

 

Хүчинтэй хугацаа:
Визийн зөвшөөрөл олгосон өдрөөс 183 хоногийн дотор хүчинтэй.

 

Санамж:

 1. Гадаадын иргэнд олгогдсон визийн зөвшөөрлийн дугаарыг 93141010 утас руу 14:00-16:00 цагийн хооронд холбогдож паспортын дугаараар шүүлгэж мэдэх боломжтой.
 2. Уригч нь хилийн боомт дээр гадаадын иргэнд виз олгуулах хүсэл гаргасан бол тухайн газарт визийн зөвшөөрлийн материалыг бүрдүүлэн гадаадын иргэнийг ирэхээс 14 хоногийн өмнө манай Газарт гаргана.
 3. Визийн зөвшөөрөл хүсэгчийн паспортын хүчинтэй хугацаа нь 1 жилээс доошгүй байна.
 4. Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу тодорхой хугацаанд тус улсад визгүй зорчих гадаадын иргэн нь оршин суух зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд зохих ангиллын визийн зөвшөөрөл урьдчилан авна.

Гадаадын иргэнийг бүртгүүлэх

Монгол Улсад 30 хоногоос дээш хугацаагаар ирсэн түр ирэгч, хувийн хэргээр оршин суугч  тус улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийн дотор Гадаадын иргэн, Харьяатын газарт бүртгүүлнэ.

Гадаадын иргэнийг урьсан Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага түүнийг бүртгүүлэх үүргийг хүлээнэ.

Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газар, түүнчлэн гадаад улс, олон улсын хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгчийн газарт ажиллах гадаадын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 өдрийн дотор гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгүүлнэ.

 

Бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. Бүртгэхийг хүссэн уригч аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан бичиг
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, тэдгээрийн хуулбар
 3. Гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичиг, түүний хуулбар
 4. 3×4 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь
 5. Маягт-2 мэдүүлгийн хуудас бөглөсөн байх

Оршин Суух зөвшөөрөл шинээр авах гадаадын иргэн дараах материалыг бүрдүүлнэ

 1. Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгосон албан бичиг
 2. Байгууллагын оршин суух зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнд оршин суух зөвшөөрөл олгох үндэслэл бүхий/
 3. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ , гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний эх хувийг хуулбарын хамт
 4. Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 5. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 6. Паспорт түүний хуулбарын хамт
 7. Маягт-2 мэдүүлгийн хуудас, 3×4 хэмжээтэй 1% цээж зураг /Бүртгүүлсэн бол дахин бөглөх шаардлагагүй
 8. Хурууны хээ өгөх /өмнө өгсөн бол дахин өгөх шаардлагагүй. Насанд хүрээгүй гэр бүлийн гишүүн хүүхдүүд 1 хувь цээж зураг, хурууны хээ өгөхгүй/
 9. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх.
 10. Оршин суух зөвшөөрлийн хураамж 77,700₮

 

Санамж: Монгол Улсад ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор Гадаадын иргэн, харьяатын газарт бүртгүүлнэ. Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс хойш календарийн 21 хоногийн дотор оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх авна.  Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх олгох, сунгах үйлчилгээг ажлын 5 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан гүйцэтгэнэ.

Гарах-Орох Виз хүсэх

 1. Байгууллагын виз хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнд виз олгох үндэслэл бүхий/
 2. Мэдүүлгийн хуудас  /Нэг, Хоёр болон Олон Удаагийн/

Оршин Суух зөвшөөрөл сунгуулах

 1. Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл сунгахыг зөвшөөрсөн албан бичиг
 2. Байгууллагын оршин суух зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнд оршин суух зөвшөөрөл олгох үндэслэл бүхий/
 3. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ , гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний эх хувийг хуулбарын хамт
 4. Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 5. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /6 сараас дээш хугацаагаар сунгуулах, хаяг солигдсон тохиолдолд шаардлагатай/
 6. Паспорт түүний хуулбарын хамт
 7. Маягт-2 мэдүүлгийн хуудас, 3×4 хэмжээтэй 1% цээж зураг /6 сараас дээш хугацаагаар сунгуулах, Паспорт солигдсон тохиолдолд бөглөнө/
 8. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх
 9. Оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэх-ний сунгалтын зай дүүрсэн бол 53,700₮/
 10. Шаардлагатай тохиолдолд  Маягт-3 бөглөнө.

 

Санамж: Хилийн чандад байгаа гадаадын иргэний Оршин суух зөвшөөрлийг сунгах боломжгүй. Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх олгох, сунгах үйлчилгээг ажлын 5 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан гүйцэтгэнэ.

 

Гарах-Орох Виз хүсэх                                                 

 1. Байгууллагын виз хүссэн албан бичиг /байгууллагын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл, гадаадын иргэнд виз олгох үндэслэл бүхий/
 2. Мэдүүлгийн хуудас  /Нэг, Хоёр болон Олон Удаагийн/

Хөдөлмөр эрхлэгч гадаадын иргэн нь эх орондоо бүр мөсөн буцах тохиолдолд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас ажлын 4 хоногийн өмнө хасалт хийлгэнэ

 1. Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт хасалт хийлгэсэн тухай албан бичиг
 2. Уригч Байгууллагын хасалт хийлгэх тухай албан бичиг
 3. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Паспорт, оршин суух үнэмлэх /эх хувь/

Санамж: Тухайн гадаадын иргэн хилийн чандад байх хугацаанд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тохиолдолд Уригч байгууллага нөхөж хасалт хийлгэнэ.