New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

S

Визийн зөвшөөрөл хүсэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

             Визийн зөвшөөрөл гэж гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага /Гадаадын иргэн, харьяатын газар/, эсхүл гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /Гадаад харилцааны яам/-аас гадаад улсад суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт болон хилийн боомтод виз олгохыг зөвшөөрч олгосон баримт бичиг юм.

 1. БСШУСЯ-ны урихыг зөвшөөрсөн албан бичиг
 2. Сургуулийн визийн зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг / гадаадын иргэнийг урих үндэслэл бүхий/
 3. Сургуулийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол гэрчилгээ тэдгээрийн хуулбарын хамт
 4. Паспортын хуулбар /хүчинтэй хугацаа 1 жилээс доошгүй/
 5. Хүсэлт гаргаж буй сургуулийн ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх
 6. Тэмдэгтийн хураамж 1000₮ /нэг хүн/
 • Визийн зөвшөөрөл нь бичиг баримт бүрдүүлж өгснөөс хойш ажлын 3-5 хоногт гарах ба хариуг мессэжээр хүргэнэ. Мөн 7585-1882 утаснаас 14:00-16:00 цагийн хооронд лавлаж болно.
 • Визийн зөвшөөрөл олгосон өдрөөс 183 хоногийндотор хүчинтэй.
 • Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн талаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу тодорхой хугацаанд тус улсад визгүй зорчих гадаадын иргэн нь оршин суух зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд зохих ангиллын визийн зөвшөөрөл урьдчилан авна.

 

Гадаадын иргэнийг бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1.  Уригч сургуулийн албан бичиг
 2. Сургуулийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ хуулбарын хамт
 3. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-2 энд дарж татаж авна уу.
 4. 3×4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг /Сүүлийн 6 сард авахуулсан/
 5. Гадаадын иргэний паспорт эх хувийг хуулбарын хамт /Паспортын нүүрэн хэсэг орж ирсэн визийн хамт хуулбарлах/
 6. Хүсэлт гаргаж буй сургуулийн ажилтны үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх
 7. Тэмдэгтийн хураамж 1000₮ / Нэг хүн/

Бүртгэл нь материал бүрдүүлж өгснөөс хойш ажлын 3 хоногт гарна.

Оршин Суух зөвшөөрөл шинээр авах гадаадын иргэн дараах материалыг бүрдүүлнэ

 1.  БСШУСЯ-ны суралцахыг зөвшөөрсөн албан бичиг
 2. Сургуулийн оршин суух зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг / гадаадын иргэнд оршин суух зөвшөөрөл олгох үндэслэл бүхий/
 3. Сургуулийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрөл хуулбарын хамт
 4. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-2 энд дарж татаж авна уу, 3×4 хэмжээтэй 1% цээж зураг сүүлийн 6 сард авахуулсан /Бүртгүүлсэн бол дахин бөглөх шаардлагагүй/
 5. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 6. Паспорт түүний хуулбарын хамт
 7. Хурууны хээ өгөх /өмнө өгсөн бол дахин өгөх шаардлагагүй/
 8. Хүсэлт гаргаж буй байгууллагын ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл итгэмжлэх.
 9. Тэмдэгтийн хураамж 29,700₮

Оршин суух үнэмлэх олгох үйлчилгээг ажлын 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 хоногт гүйцэтгэнэ.

Оршин Суух зөвшөөрөл сунгуулах

 1. БСШУСЯ-ны сунгахыг зөвшөөрсөн албан бичиг
 2. Сургуулийн оршин суух зөвшөөрөл сунгуулахыг хүссэн албан бичиг
 3. Сургуулийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрөл хуулбарын хамт
 4. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /6 сараас дээш хугацаагаар сунгуулах, хаяг солигдсон тохиолдолд шаардлагатай/
 5. Паспортын хуулбар /хүчинтэй хугацаа 6 сараас доошгүй/
 6. Гэр бүлийн гишүүдын хамт бол Гэр бүлийн гишүүдийн гэрлэлтийн баталгаа болон хүүхдийн төрсний гэрчилгээ буюу түүнийг орлох бичиг баримтын эх хувийг хуулбар болон баталгаат орчуулгын хамт
 1. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-2 энд дарж татаж авна уу, 3×4 хэмжээтэй 1% цээж зураг Сүүлийн 6 сард авахуулсан /6 сараас дээш хугацаагаар сунгуулах, Паспорт солигдсон тохиолдолд бөглөнө/
 2. Хүсэлт гаргаж буй сургуулийн ажилтны ажлын газрын үнэмлэх эсхүл  итгэмжлэх
 3. Тэмдэгтийн хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэхний сунгалтын зай дүүрсэн бол 53,700₮/

Оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах хүсэлтийг ажлын 5 хоногт шийдвэрлэнэ.

Суралцагч гадаадын иргэн Гарах-орох виз /нэг болон хоёр удаагийн/ Мэргэжил дээшлүүлэгч гадаадын иргэн Гарах-орох виз /Олон удаагийн/ авах тохиолдолд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1.  Уригч байгууллагын албан бичиг
 2. Паспорт
 3. 3х4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг /Сүүлийн 6 сард авахуулсан/
 4. Оршин суух үнэмлэхний хуулбар

 

 • Виз мэдүүлгийг хүлээж авснаас хойш ажлын 3 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт гүйцэтгэнэ.
 • Хилийн чандад байгаа гадаадын иргэний Оршин суух зөвшөөрлийг сунгах боломжгүй

Хураамж:

Тус газрын мэргэжилтэн зөвшөөрсөн тохиолдолд төлбөрийг төлнө.

Суралцагч гадаадын иргэн

Нэг удаагийн гарах орох виз-54,000₮+3$

Хоёр удаагийн гарах орох виз-81,000₮+3$

 

Мэргэжил дээшлүүлэгч гадаадын иргэн

Олон удаагийн гарах-орох виз /6-н сар хүртэлх / 126.000₮+3$

Олон удаагийн гарах-орох виз /1 жил хүртэлх / 252.000₮+3$

Долларыг тухайн өдрийн ханшаар бодон тооцно.

Суралцах, Мэргэжил дээшлүүлэх гадаадын иргэн нь эх орондоо бүр мөсөн буцах тохиолдолд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас ажлын 4 хоногийн өмнө хасалт хийлгэнэ

 1. Уригч сургуулийн хасалт хийлгэх тухай албан бичиг
 2. Сургуулийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Паспорт, оршин суух үнэмлэх /эх хувь/

Тухайн гадаадын иргэн хилийн чандад байх хугацаанд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тохиолдолд Уригч байгууллага нөхөж хасалт хийлгэнэ.