New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)
Farooq

TS

Монгол Улсад цагаачлах гадаадын иргэн

 1. Өргөдөл
 2. 3 үеийн намтар (өөрийн, эхнэр нөхрийн, эцэг эхийн, эмэг эх, өвөг эцгийн)
 3. Гэмт хэрэгт ял шийтгүүлж байсан эсэх талаар харьяалах улсын засаг захиргааны болон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 4. Дархлалын олдмол хомсдолын болон бэлгийн замын өвчний шинжилгээний бичиг болон сэтгэцийн өвчтэй эсэх тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа
 5. Хөрөнгийн болон амжиргааны эх үүсвэрийн талаарх тодорхойлолт / 1 сарын орлого нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5 дахин нэмэгдүүлснээс багагүй байх/
 6. 3×4 хэмжээтэй 5 хувь гэрэл зураг
 7. Боловсрол, мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын эх хувийг хуулбарын хамт
 8. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 9. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 10. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас
 11. Оршин суух зөвшөөрлийн хураамж 77,700₮

Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийг шийдвэрлэх хугацаа 60 хоног.

 

Гарах-Орох Виз хүсэх

 

 1.  Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 2. Мэдүүлгийн хуудас  /Хоёр удаагийн/

Сунгалт хийлгэх

 1. Өргөдөл
 2. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт
 3. Гэр бүлийн гэрлэлтийн гэрчилгээний эх хувь  ?????
 4. Паспорт, түүний хуулбарын хамт
 5. 3×4 хэмжээний 1 хувь гэрэл зураг
 6. Маягт-5 мэдүүлгийн хуудас
 7.  Хөрөнгийн эх үүсвэрийн талаарх өөрийн гаргасан нотолгоо
 8. Оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах хураамж 41,000₮ /Оршин суух үнэмлэхийг шинэчилэн олгох шаардлагатай бол 53,700₮/
 9. Санамж: Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлт гаргана.

  Гарах-Орох Виз хүсэх

 10.  Тус иргэний виз хүссэн үндэслэл бүхий өргөдөл
 11. Мэдүүлгийн хуудас  /Хоёр удаагийн/