Би Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх оршин суух зөвшөөрөлтэй өөрийн оронд амьдарч буй хамаатан садан, найз нөхдөө урьж болох уу?

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 5.1.2-д  “уригч” гэж гадаадын иргэнийг Монгол Улсад оршин суухад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийн баталгааг гаргаж түүнийг урьсан Монгол Улсын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тус улсад хууль ёсоор 90 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суугаа гадаадын иргэнийг  хэлнэ гэж  заасан байдаг тул та хамаатан садан, найз нөхдөө урьж болно.