Би Монгол Улсад хөрөнгө оруулагчаар оршин суух зөвшөөрөлтэй миний хүүхэд энэ оны тавдугаар сард 18 нас хүрч байгаа тул цаашид гэр бүлийн гишүүнээр оршин суух зөвшөөрөл сунгуулах боломжтой юу?

Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”-ын 5.12-д албан болон хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэний хүүхэд нь 18 хүртэлх насны хүүхэд байна гэж заасан тул таны хүүхэд Монгол Улсад оршин суухаар бол өөр оршин суух хэлбэрээр зөвшөөрөл авахыг шаардана.