Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын харьяат болох хүсэлтээ хаана гаргах вэ?

Хүсэлт гаргагч нь хаана оршин сууж байгаагаас шалтгаалан тухайн газрынхаа аймаг, нийслэлийн Засаг даргад хүсэлтээ гаргана. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын харьяат болоход шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлэн хүсэлтийн хамт тухайн газрынхаа аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт өгнө гэсэн үг.