Миний бие Монгол Улсад нэг удаагийн 30 хүртэл хоногийн хугацаатай визтэй ирсэн. Визийн байх хугацаагаа 30 хүртэл хоногоор сунгуулах хүсэлтэй байгаа тул ямар баримт бичиг бүрдүүлэх, төлбөрийн хураамжийн талаар мэдээлэл өгнө үү?

Та манай байгууллагад визийн хугацаагаа сунгуулах талаар хүсэлт гаргах бөгөөд энэ дагуу визийн байх хугацааг зайлшгүй сунгах шаардлагыг харгалзан сунгах боломжтой. Харин та виз сунгуулахаас өмнөх зургаан сард визийн байх хугацааг сунгуулаагүй байх ёстой. Визийн хугацааг сунгахад 7 хүртэл хоногоор 27.000 төгрөг, 7 хоногоос дээш хугацаагаар  сунгах /хоног тутам/ 3 600 төгрөг байна.