ОХУ-руу 2004 онд авсан гадаад паспорттайгаа зорчиж болох уу?

Паспортын хүчинтэй байх хугацаа, хүчин төгөлдөр байх нөхцөл алдагдаагүй тохиолдол Монгол Улсын талаас зохих журмын дагуу шалган нэвтрүүлнэ.