Хөрөнгө оруулагчийн /Т/ эхнэр жуулчин /J/ болон бизнес /B/ ангиллын визээр орж ирсэн Монгол Улсад оршин суух хүсэлтэй байгаа тул визийн ангилал солиулах боломжтой юу?

Энэ тохиолдолд өөрийн оршин суух зорилгод нийцсэн визтэй байхыг заавал шаардах тул визийн ангилал солих боломжгүй.