монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2019 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэх УРИЛГА

Admin 2019/10/02 Мэдээ, мэдээлэл

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Хууль, зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 189 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд агентлаг байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”-ын дагуу Гадаадын иргэн, харьяатын газар нь 2019 оны хэрэглэгчийн үнэлгээ хийлгэхээр тус чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг, ажлын туршлага бүхий судалгааны байгууллагуудыг урьж байна.

Танилцуулга, холбогдох материал, үнийн саналаа 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор дараах хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

        Гадаадын иргэн, харьяатын газар, ХУД 10-р хороо өөрийн байр.
        Утас:70133447
        Цахим хаяг: khaliun.n@immigration.gov.mn