монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТҮРЭЭСЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

Admin 2019/02/18 Мэдээ, Мэдээ, мэдээлэл

  1. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга: Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо Буянт-Ухаагын дэнж Гадаадын иргэн, харьяатын газрын “А” байрны нэгдүгээр давхарт 36.6 м2 талбай бүхий 2 өрөөг банкны үйлчилгээний зориулалтаар түрээслүүлнэ.

  2. Сонгон шалгаруулатын ерөнхий мэдээлэл: Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10.00 цаг Материал хүлээн авах хаяг Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо Буянт-Ухаагын дэнж “Б” байрны 3 дугаар давхар 306 тоот Эд хөрөнг түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ 1м2=15.000 төгрөг /арван таван мянган төгрөг/ Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл Эрхэлдэг үйл ажиллагаа нь түрээслэх талбайн зориулалтад нийцэж байх Хан-Уул дүүрэгт салбартай байх Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл Шаардлага хангасан хамгийн өндөр оноо авсан 1 оролцогч шалгарна. Эрхэлдэг үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай, санхүүгийн чадвартай гэдгээ оролцогч өөрөө нотлох зорилгоор бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлнэ. Дутуу тохиолдолд үл маргах журмаар хасна Оролцогчдын бүрдүүлж ирэх материал Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тус тус нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар. Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл /өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлыг бичих/. Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт /иргэн, хуулийн этгээдийн харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны тодорхойлолт/. Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар. Талбай болон үндсэн хөрөнгө түрээслэх үнийн санал,

  3. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах: Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч Гадаадын иргэн, харьяатын газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 70133447 утсаар авна уу. Хаяг: Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо Буянт-Ухаагын дэнж Гадаадын иргэн, харьяатын газрын “Б” байрны 306 тоот. Холбогдох албан тушаалтан: Б.Анхбаяр Утасны дугаар: 70133447

    ТҮРЭЭСЛЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

  4. Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга: Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо Буянт-Ухаагын дэнж Гадаадын иргэн, харьяатын газрын “А” байрны нэгдүгээр давхарт 60 м2 талбай бүхий албан хаагчдын цайны газрыг түрээслүүлнэ.

  5. Сонгон шалгаруулатын ерөнхий мэдээлэл: Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10.00 цаг Материал хүлээн авах хаяг Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо Буянт-Ухаагын дэнж “Б” байрны 3 дугаар давхар 306 тоот Эд хөрөнг түрээслүүлэх үнийн доод хэмжээ 1м2=10.000 төгрөг /арван мянган төгрөг/ Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл Эрхэлдэг үйл ажиллагаа нь түрээслэх талбайн зориулалтад нийцэж байх

Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын талаарх товч мэдээлэл Шаардлага хангасан хамгийн өндөр оноо авсан 1 оролцогч шалгарна. Эрхэлдэг үйл ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн, туршлагатай, санхүүгийн чадвартай гэдгээ оролцогч өөрөө нотлох зорилгоор бүрдүүлэх материалыг бүрэн ирүүлнэ. Дутуу тохиолдолд үл маргах журмаар хасна Оролцогчдын бүрдүүлж ирэх материал Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тус тус нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар. Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл /өмнө нь хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлыг бичих/. Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт /иргэн, хуулийн этгээдийн харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны тодорхойлолт/. Ажиллах хүчний мэдээлэл, мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар. Талбай болон үндсэн хөрөнгө түрээслэх үнийн санал. Хоолны үнийн санал.

  1. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах: Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч Гадаадын иргэн, харьяатын газар дээр очиж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 70133447 утсаар авна уу. Хаяг: Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо Буянт-Ухаагын дэнж Гадаадын иргэн, харьяатын газрын “Б” байрны 306 тоот. Холбогдох албан тушаалтан: Б.Анхбаяр Утасны дугаар: 70133447