монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

05 сарын өргөдөл, гомдол

Admin 2018/06/05 ЗҮҮН БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт 2018 оны 05 дугаар сард тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг графикаар харуулав.

5.png

05 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг графикаар харуулав.

6.png