монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

07 ДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Admin 2019/08/05 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.