монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

12 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт

Admin 2018/12/14 Мэдээ, мэдээлэл, Өргөдөл, гомдол

Гадаадын иргэн, харьяатын газарт 2018 оны 12 дугаар сард иргэн, албан хаагчдаас нийт 20 өргөдөл хүлээн авснаас 13 өргөдөл шийдвэрлэгдэж 7 өргөдөл шийдвэрлэлтийн шатанд байна. Үүнээс албан хаагчдаас нийт 7 өргөдөл, иргэдээс ирүүлсэн 13 өргөдөл байна. Ирүүлсэн өргөдлүүдийн агуулгын дийлэнхийг чөлөө, тусламж хүссэн өргөдөл, торгууль болон хориг арга хэмжээнээс чөлөөлүүлэхийг хүссэн өргөдөл эзэлж байна.