монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2 дугаар сарын өргөдөл, гомдол

Admin 2019/02/28 ЗҮҮН БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт 2019 оны 2 дугаар сард тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг графикаар харуулав.

Инфо 2 сар.jpeg