монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 10-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/09/29 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.09.26-2018.10.25/