монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 11-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/10/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2018.10.26-2018.11.25/